Regionalne Centrum Serwisowe
Wojciech Besz

ul. Pilczycka 198F
54-144 Wrocław

tel. 71 707 25 50

RODO – Informacja dla Klientów

Szanowny Kliencie,

W związku ze świadczonymi przez nas usługami przetwarzamy Twoje dane osobowe i zapewniamy im najwyższy możliwy stopień bezpieczeństwa. Czy wiesz, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe? Prosimy, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych:
imię, nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres zamieszkania, adres korespondencyjny), dane dot. zawartych umów, dane finansowe (numer rachunku bankowego) wyłącznie w zakresie, w jakim nam je podałeś.

Administrator: Administratorem Twoich danych osobowych jest Regionalne Centrum Serwisowe Wojciech Besz Sp.K. ul.Pilczycka 198f, 54-144 Wrocław wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-fabrycznej Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276942 NIP 8942902474 REGON 020515591 („Administrator”);

Kontakt: W kwestiach związanych z Twoimi danymi osobowymi możesz skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: wroclaw@vaillant-partner.pl

Cele i podstawa przetwarzania:
Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • realizacja zawartych umów (art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • świadczenie usług zleconych Administratorowi przez Ciebie (na które składa się również badanie satysfakcji z wykonanej usługi oraz przypomnienie o terminie zbliżającego się przeglądu) (art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • udokumentowanie zawartych umów i ich rozliczania, na podstawie przepisów prawa podatkowego i rachunkowego (art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 • wewnętrzne cele administracyjne Administratora, w tym statystyki i raportowanie wewnętrzne Administratora, będące realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • archiwalny (dowodowy) będący realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ewentualne ustalenia, dochodzenia lub obrona przed roszczeniami będące realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • rozpatrywanie reklamacji dot. sposobu realizacji umowy łączącej Cię z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • rozpatrywania Twoich skarg, dot. jakości świadczonych przez Administratora usług i sposobu obsługi przez jego pracowników (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu udokumentowania oraz rozliczenia świadczeń otrzymanych w związku z realizacją zobowiązań gwarancyjnych, na podstawie obowiązków wynikających z prawa podatkowego i rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu udokumentowania oraz rozliczenia świadczeń otrzymanych w związku z realizacji zobowiązań umów obsługi instalacyjno-serwisowej urządzeń, na podstawie obowiązków wynikających z prawa rachunkowego i podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

Odbiorcy danych: Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 • nasi partnerzy – firmy posiadające autoryzację (Instalator Autoryzowany lub Serwisant Autoryzowany);
 • podwykonawcy świadczący usługi związane z usługami świadczonymi przez Administratora;
 • Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. oraz inne spółki z Grupy Vaillant (aktualne dane kontaktowe są zamieszczone na stronie www.vaillant.pl oraz www.saunierduval.pl);
 • dostawcy usług księgowych, IT, consultingowych i podatkowych.

Okres przechowywania: Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub przez okres wynikający z przepisów prawa.

Pouczenie o prawach: Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Prawo do skargi: Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do sprzeciwu: Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej.

Profilowanie: Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Regionalne Centrum Serwisowe
Wojciech Besz

ul. Pilczycka 198F
54-144 Wrocław

tel. 71 707 25 50