Regionalne Centrum Serwisowe
Wojciech Besz

ul. Pilczycka 198F
54-144 Wrocław

tel. 71 707 25 50

Serwis Vaillant i Saunier Duval

Jesteśmy Regionalnym Koordynatorem Serwisu Vaillant Saunier Duval. Świadczymy kompleksowe usługi serwisowe urządzeń firmy Vaillant oraz Saunier Duval. Wykonujemy usługi zarówno w okresie gwarancyjnym urządzeń jak i po jego zakończeniu.

Wykonujemy także pierwsze uruchomienia urządzeń oraz usuwamy usterki i awarie.

Pomożemy także zadbać Państwu o właściwy stan kotła i instalacji grzewczej – zajmujemy się chemicznym czyszczeniem kotłów oraz instalacji c.o. (za pomocą środków Fernox). Polecamy podpisanie z nami Kontraktu Serwisowego.

 

Zgłoszenie serwisowe

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Typ usługi

  Urządzenie jest na gwarancji

  Nazwa urządzenia:

  Dodatkowe uwagi

  • Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, aczkolwiek bez ich wyrażenia nie otrzymam odpowiedzi na przesłane zapytanie.

  • Administratorem moich danych osobowych będzie Regionalne centrum serwisowe Wojciech Besz sp.k ul.Pilczycka 198f, 54-144 Wrocław
   wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-fabrycznej Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
   pod numerem KRS 0000276942 NIP 8942902474 REGON 020515591 ("Adminitrator")

  • Przetwarzane będzie moje imię, nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) w zakresie podanym przeze mnie
   w zgłoszeniu.

  • W kwestiach związanych z moimi danymi osobowymi mogę skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: wroclaw@vaillant-
   partner.pl

  • Moje dane osobowe są przetwarzane w celu uzyskania odpowiedzi na przesłane zapytanie z użyciem powyższego formularza kontaktowego.
   Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek bez ich podania nie będę mógł otrzymać odpowiedzi na przesłane zapytanie.

  • Odbiorcami moich danych osobowych mogą być:

   • Partnerzy Administratora - firmy posiadające autoryzację (Instalator Autoryzowany lub Serwisant Autoryzowany);

   • podwykonawcy świadczący usługi związane z usługami świadczonymi przez Administratora;

   • Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. oraz inne spółki z Grupy Vaillant (aktualne dane kontaktowe są zamieszczone na stronie www.vaillant.pl oraz www.saunierduval.pl);

   • dostawcy usług IT.

  • Moje dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to potrzebne dla celu, w jakim zostały zebrane.

  • Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych.

  • Moje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.